Dijital Sağlık Bülteni

Dijital Sağlık Dergisi T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün resmi yayın organıdır ve yılda üç sayı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır.


Sayı 2 / Aralık

Sağlık Bilişiminde Yerli Adımlar

Sayı 1 / Ağustos

Sağlığın Bilişim Yolculuğu

Sayı 3 / Nisan

Dijital Sağlık Dergisi

Sayı 2 / Aralık

Sağlık Bilişiminde Yerli Adımlar

Sağlığın Bilişim Yolculuğu